Bli medlem

För att ha tillgång till gymmet så betalar man medlemsavgift som är 100:- per kalenderår samt en träningsavgift som är beroende på om du väljer helårsavgift (kalenderår) eller halvårsavgift.

För 2019 är avgifterna enligt följande:

Registrera medlemskap/träningsavgift