Bli medlem i Atletklubben

Medlemskap kan ingås i föreningen från det år medlemmen ska fylla 16 år, detta sker genom att ansöka om medlemskap via länken längre ner på sidan samt betala medlemsavgift och träningsavgift.

Medlemsavgiften är bunden till kalenderår och är 100:-

Träningsavgiften är för vuxna 900:- för helår, gäller även vid rullande 12 månader och 600:- för halvår (ej rullande 12 månader).

Träningsavgiften för ungdomar (från det år man fyller 16 tills det man fyller 20) är 500:- för helår, gäller även rullande 12 månader och 350:- för halvår (ej rullande 12 månader).

Medlemskap kan tecknas under pågående kalenderår, det kallas för ”rullande 12 månader”, t.ex. från mars 2021 till mars 2022, vilket innebär: 1 st träningsavgift á 900:- + medlemsavgift för 2021 á 100:- och för 2022 á 100:- dvs 1100:- .

Notera i exemplet ovan att när träningsavgiften sträcker sig över ett årsskifte så blir det en medlemsavgift för det aktuella året och kommande år betalas i förskott, i medlemsavgiften inkluderas olycksfallsförsäkring för klubbens medlemmar.

Avgifterna betalas in på SAK´s Swish nummer 123 595 30 88  eller bankgiro 5349-7509

Länk till medlemsregistrering:

 https://form.jotformeu.com/90021779451355