Alla inlägg av admin

UPPDATERING 2020-11-16 Skärpta restriktioner påverkar vår verksamhet

Uppdateringen är en anpassning med anledning av kommande förordning från Regeringen den 24/11

Styrelsen för Skinnsbergs Atletklubb har den 14/11-20 beslutat att uppdaterade regler ska gälla med omedelbar verkan, detta med anledning av de skärpta restriktioner som myndigheterna beslutat avseende Coronaviruset.

Syftet med restriktionerna är att begränsa lokala utbrott av covid-19, och grundar sig i de allmänna råd som myndigheterna beslutat om, vilka gäller fram till 2020-12-10 men kan förlängas.

Uppdaterade regler:

 • Max 8 st. medlemmar samtidigt på gymmet, men högst 4 st. i varje rum.
  • Viktigt att hålla avstånd med minst 1 meter till varandra, därför begränsat till 4 st
 • Skriva upp ankomst på ”Närvaro-tavlan”
  • För att medlemmar ska veta om det finns plats på gymmet så skriver man upp tid och namn när man kommer och stryker ut när man går hem.
 • Träningstiden är maximerad till 1,5 timme per tillfälle
 • Byt om till träningskläder hemma
  • Omklädningsrummen begränsas till att hänga av sig ytterkläder
 • Absolut förbjudet att besöka gymmet med symtom på Covid-19 eller om någon inom familjen är sjuk/har symtom
 • Stopp för dagkort – endast medlemmar har tillträde
 • Alltid göra rent efter sig – maskiner, bänkar och utrustning
 • Det är en karenstid på 14 dagar efter hemkomst från resa utomlands

Styrelsen bedömer att om ovanstående regler efterlevs finns möjligheten att hålla gymmet öppet, Det är alla medlemmars skyldighet att medverka till att reglerna följs, kontroller kommer att genomföras genom besök på gymmet och kontroll i passagesystemet.

Vid brott mot reglerna så kommer åtgärder att vidtagas, påföljden kan bli avstängning för kortare eller längre tid.

// Styrelsen

Förtydligande:

De allmänna råden utgår från att var och en har en skyldighet att, enligt smittskyddslagen, göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Enligt smittskyddslagen har alla en skyldighet att ”genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om man vet eller tror att man är smittad av någon sådan sjukdom så måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. Det här är alltså en skyldighet enligt lagen. 

Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas.

Riktlinjer på gymmet

Viktigt att veta är att Coronaviruset smittar genom sk. ”droppsmitta” dvs. de droppar som vi sprider när vi hostar, nyser mm. så det gäller att vi tänker oss för hur vårt beteende kan påverka andra, är vi ”bara lätt förkylda” så ska vi inte till gymmet bara för att vi har träningsdag i vårt schema. Coronainfektion börjar som en lätt förkylning och nu finns viruset på flera ställen i Västmanland så rådet är att ta det säkra före det osäkra, för vår egen och andras skull.

Det som är positivt i allt elände är att Coronaviruset är ett känsligt virus som är lätt att ta död på, viruset omges av ett liptidhölje, dvs ett skal av fett och detta gör att när man tvättar sig med tvål och varmt vatten så löser man upp höljet och därmed dör viruset, detsamma gäller när man använder sig av handsprit.

I de rosa flaskorna på gymmet så har vi såpavatten för rengöring det är en bra metod för att göra rent och bör även fungera bra i detta fall, att tillhandahålla handsprit vore önskvärt men på grund av läget så är det i princip omöjligt att få tag i nu.

Så rådet från oss i styrelsen kan sammanfattas att för att kunna hålla gymmet öppet som vanligt krävs det att alla tar sitt ansvar och stannar hemma om man känner sig förkyld eller har haft kontakt med någon som är smittad. Man ska även iaktta extra god hygien, vad gäller händer och utrustning. Tag gärna med egen handduk för att lägga på bänkar mm.

Styrelsen genom ordf. Per A

Medlem 2020 har öppnat !

Nu är det möjligt att lösa medlemskap för 2020

För nya medlemmar finns möjligheten att lösa medlemskap och få en nyckeltagg till gymmet under perioden 11 – 19 december sedan får man vänta till den 4:e januari innan nya taggar kan lämnas ut.

För er medlemmar som varit medlemmar under 2019 och har en aktiverad nyckeltagg räcker det med att betala in era avgifter och fylla i medlemsformuläret som finns på sidan ”bli medlem” .

Vi hoppas att vi får förnyat förtroende under 2020 och att vi kan hålla samma höga nivå på vår verksamhet som på medlemsantalet.

Angående medlemskap

Var vänlig och läs igenom informationen ordentligt innan ni registrerar er för medlemskap, det som är tillgängligt att lösa nu är halvårsavgift 1/7 – 31/12 och inget annat.

Vi har planerat för att förändra vårt system för träningsavgift så att det blir flexiblare och att det blir möjligt att lösa träningsavgift för ”rullande 12 månader” från årsskiftet, beslut om detta fattas på extra årsmöte den 10:e december. 

/Styrelsen

Brytpunkt halvårsavgift

För er som löste träningsavgift för årets första 6 månader är det dags att lösa träningsavgift för årets resterande 6 månader, vi önskar och hoppas förstås att ni varit nöjda med vår verksamhet och att ni vill fortsätta träna hos oss.

 Träningsavgift för vuxna:  halvår 600:-

Träningsavgift för ungdomar från det år man fyller 16 tills det år man fyller 20 år:  halvår 350:-  

För er som önskar bli nya medlemmar hos oss gäller ovanstående avgifter samt medlemsavgiften på 100:- tillkommer.

Välkomna önska styrelsen

Årsmöte

Skinnsbergs Atletklubb kallar härmed till årsmöte

Dag: den 18 mars

Tid: kl. 18.30

Plats: i Gymmet

Lite sent på hemsidan, dock har informationen varit publicerad i gymmet och på Facebook, så det kan bli när livet är fyllt med mycket och tiden inte ”räcker till” 

Välkomna önskar Styrelsen

Nytt bankgiro

Skinnsbergs Atletklubb har bytt till lokala Handelsbanken för att få bättre och enklare support och därför skrotas vårt plusgironummer från och med idag 2019-02-28.

Från och med nu är det vårt nya bankgiro med nummer 5349-7509 som gäller vid inbetalning av medlemsavgifter eller atletklubbens Swish nummer 123 595 30 88 som vi flyttat med och fortfarande är aktuellt.

/Styrelsen