Skinnsbergs Atletklubb har funnits på Masbo idrottsplats sedan 90-talet i det som en gång var ”brottarboa’ ” . Atletklubben är en ideell förening vilket innebär att det är vi medlemmar som gemensamt ansvarar för att verksamheten fungerar, inte bara styrelsen.

Vi startar upp det nya året med att investera i ny utrustning samt att renovera våra nya större lokaler som nu är drygt 300 m2 varav ca. 240 m2 för gymmet , alla som är intresserade av styrketräning och friskvård är välkomna.  

Vår utrustning som passar såväl äldre som yngre men även dig som vill satsa lite mer på din träning.