UPPDATERING 2020-11-16 Skärpta restriktioner påverkar vår verksamhet

UPPDATERING 2020-11-16 Skärpta restriktioner påverkar vår verksamhet

Uppdateringen är en anpassning med anledning av kommande förordning från Regeringen den 24/11

Styrelsen för Skinnsbergs Atletklubb har den 14/11-20 beslutat att uppdaterade regler ska gälla med omedelbar verkan, detta med anledning av de skärpta restriktioner som myndigheterna beslutat avseende Coronaviruset.

Syftet med restriktionerna är att begränsa lokala utbrott av covid-19, och grundar sig i de allmänna råd som myndigheterna beslutat om, vilka gäller fram till 2020-12-10 men kan förlängas.

Uppdaterade regler:

 • Max 8 st. medlemmar samtidigt på gymmet, men högst 4 st. i varje rum.
  • Viktigt att hålla avstånd med minst 1 meter till varandra, därför begränsat till 4 st
 • Skriva upp ankomst på ”Närvaro-tavlan”
  • För att medlemmar ska veta om det finns plats på gymmet så skriver man upp tid och namn när man kommer och stryker ut när man går hem.
 • Träningstiden är maximerad till 1,5 timme per tillfälle
 • Byt om till träningskläder hemma
  • Omklädningsrummen begränsas till att hänga av sig ytterkläder
 • Absolut förbjudet att besöka gymmet med symtom på Covid-19 eller om någon inom familjen är sjuk/har symtom
 • Stopp för dagkort – endast medlemmar har tillträde
 • Alltid göra rent efter sig – maskiner, bänkar och utrustning
 • Det är en karenstid på 14 dagar efter hemkomst från resa utomlands

Styrelsen bedömer att om ovanstående regler efterlevs finns möjligheten att hålla gymmet öppet, Det är alla medlemmars skyldighet att medverka till att reglerna följs, kontroller kommer att genomföras genom besök på gymmet och kontroll i passagesystemet.

Vid brott mot reglerna så kommer åtgärder att vidtagas, påföljden kan bli avstängning för kortare eller längre tid.

// Styrelsen

Förtydligande:

De allmänna råden utgår från att var och en har en skyldighet att, enligt smittskyddslagen, göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Enligt smittskyddslagen har alla en skyldighet att ”genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Om man vet eller tror att man är smittad av någon sådan sjukdom så måste man vidta åtgärder för att skydda andra från att smittas. Det här är alltså en skyldighet enligt lagen. 

Dessutom har den som tror sig vara smittad en skyldighet att varna andra personer som han eller hon kommer i kontakt med som kan riskera att smittas.

admin

Webbplats:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *